Důležité dokumenty

 
ETICKÝ KODEX ENTERIA A.S. A SPOLEČNSTÍ SDRUŽENÝCH V HOLDINGU ENTERIA

ETICKÁ DOLOŽKA KE SMLOUVÁM UZAVÍRANÝM SPOLEČNOSTMI SKUPINY ENTERIA A.S. 

Informace o zpracování osobních údajů:

Rádi bychom vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto zde přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Společnost Obalovna Chvaletice a.s. postupuje při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým právním řádem.

Všechny podstatné informace naleznete v dokumentech dostupných níže.

Základní informace o zpracování osobních údajů a o správci osobních údajů – společnosti Obalovna Chvaletice a.s. (včetně způsobů, jakým správce kontaktovat) naleznete v dokumentu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Detailnější informace o svých právech a jejich uplatňování naleznete v dokumentu UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTY ÚDAJŮ.

Informace jsou dále po snazší srozumitelnost poskytovány dle kategorie subjektů údajů, a to:

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ELEKTRONICKÝCH FAKTUR

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE PRO NAŠE OBCHODNÍ PARTNERY

INFORMACE PRO POTENCIONÁLNÍ OBCHODNÍ PARTNERY

INFORMACE PRO HOSTY (ÚČASTNÍKY) NAŠICH AKCÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB SEZNÁMENÝCH S PRAVIDLY POHYBU PO NAŠICH PRACOVIŠTÍCH

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK